Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II OZ 645/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-28

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Dolnośląskiego , nr [...] w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

II OZ 614/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-26

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie wydania dokumentu stwierdzającego tożsamość

II SA/Lu 951/00 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-12-13

Sprawa ze skargi Elżbiety S. na czynność Prezydenta Miasta Ch. w przedmiocie opłaty w zakresie obrotu napojami alkoholowymi

II OZ 884/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-03

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Sz 175/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania