Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Sz 817/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej