Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Lu 190/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty i zwrotu opłaty paliwowej z tytułu importu oleju napędowego

I SA/Lu 354/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-09-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiące sierpień

I SA/Bd 482/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-09-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie opłaty targowej

I SA/Bd 483/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie opłaty targowej

I SA/Lu 838/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia różnicy z tytułu opłaty za kartę pojazdu i odmowa zwrotu opłaty

I SA/Bd 475/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-09-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie opłaty targowej

I SA/Lu 576/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie zwolnienia z opłaty prolongacyjnej

I SA/Bd 73/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie opłaty targowej

I SA/Bd 484/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-09-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie opłaty targowej

I SA/Bd 63/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie opłaty targowej
1   Następne >   3