Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SA/Wa 1759/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w opłacie z tytułu udzielenia zezwolenia

II FSK 1669/06 - Wyrok NSA z 2008-02-26

Skarga kasacyjna na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławczego w Ł. w przedmiocie opłaty targowej

I SA/Ol 340/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty za wydanie karty pojazdu

III SA/Wa 1760/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w opłacie z tytułu udzielenia zezwolenia