Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OSK 148/08 - Wyrok NSA z 2009-02-11

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie obciążenia właściciela kosztami transportu, utrzymania i leczenia zwierząt

II OSK 2415/13 - Wyrok NSA z 2015-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w przedmiocie opłaty sankcyjnej

IV SA/Wa 735/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w przedmiocie nałożenia opłaty sankcyjnej za sprzedaż niedopuszczonego do obrotu środka ochrony roślin

II SAB/Go 63/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-12-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w przedmiocie wydania pisemnej interpretacji przepisów

IV SA/Wa 1196/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w przedmiocie opłaty sankcyjnej.

II OSK 138/09 - Wyrok NSA z 2010-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Krakowie w przedmiocie odmowy umorzenia opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnic...

IV SA/Po 498/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-12-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie odmowy zwrotu opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej

II SA 757/90 - Wyrok NSA z 1990-12-13

Skarga Kazimierza W. na decyzję Wojewody W-kiego w przedmiocie wymiaru dziesięciokrotnej należności za wyłączenie bez zezwolenia działki leśnej z produkcji leśnej i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Miasta i Gminy K.

SA/Wr 1870/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-01-11

Skarga Miasta i Gminy P. na decyzję Wojewody (z....) w przedmiocie ustalenia opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na cele budowy komunalnej oczyszczalni ścieków i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza Miasta i Gminy G.

II OSK 1866/06 - Postanowienie NSA z 2007-10-12

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi '[...]' Spółka z o. o w P. na czynność Starosty S. w przedmiocie zwrotu opłaty uiszczonej z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej uchyla zaskarżone postanowienie.
1   Następne >   3