Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Ka 1013/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-02-28

Gmina może wprowadzić na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej /Dz.U. 1998 r. nr 64 poz. 414 ze zm./ generalne zwolnienie od opłat za usługi opiekuńcze z pomocy społecznej według ustalonego przez siebie kryterium dochodowego.

II SA/Rz 597/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-11-25

skarg B. N. i Z. N. na decyzję SKO [...] w przedmiocie odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej