Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II OSK 112/07 - Wyrok NSA z 2008-03-05

Skarga kasacyjna na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II OSK 114/07 - Wyrok NSA z 2008-03-05

Skarga kasacyjna na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Sz 951/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-12-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie wynagrodzenia za dozór pojazdu

II OSK 872/09 - Wyrok NSA z 2010-05-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

I OSK 35/11 - Wyrok NSA z 2011-03-31

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w G w przedmiocie zarzutów dotyczących prowadzonego postępowania egzekucyjnego

II OSK 113/07 - Wyrok NSA z 2008-03-05

Skarga kasacyjna na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia