Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

I OSK 1901/13 - Wyrok NSA z 2013-11-26

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na § 6 uchwały oraz pkt IX załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy nr XXXV/157/2012 w przedmiocie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Głuszycy

III SA/Lu 159/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-04-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Radzyń Podlaski w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole miejskie w Radzyniu Podlaskim

II GSK 1146/16 - Wyrok NSA z 2016-05-18

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy W. w przedmiocie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę