Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

III SA/Po 1634/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-01-15

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

II SA/Po 668/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-10-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

OSK 1932/04 - Wyrok NSA z 2005-10-13

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody M. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Ł. w sprawie targowiska gminnego oraz uchwalenia regulaminu targowiska

I SA/Ol 462/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-11-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w przedmiocie badania zgodności z prawem uchwały w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

II FSK 3232/15 - Wyrok NSA z 2016-01-22

Skarga kasacyjna na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały rady miasta w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

II FSK 415/14 - Wyrok NSA z 2015-12-02

Skarga kasacyjna na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy w sprawie opłat za odbiór odpadów komunalnych

III SA/Po 1677/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-01-22

skarg Rady Miasta na rozstrzygnięcia nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I SA/Ol 613/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-09-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie badania zgodności z prawem uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty od posiadania psów

III SA/Po 294/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-06-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

I SA/Rz 262/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-05-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi