Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 999 X

SA/Ka 1010/91 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1992-02-04

Skarga Kopalni Węgla Kamiennego w Ż. na uchwałę Rady Miejskiej w J. Z. w przedmiocie obowiązku świadczenia na rzecz infrastruktury miejskiej i na podstawie art. 207 par. 4 Kpa stwierdził niezgodność z prawem pkt 5 zaskarżonej uchwały, a także

OPK 32/97 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1997-06-23

Naczelny Sąd Administracyjny z udziałem prokuratora Prokuratury Krajowej W. Skoniecznego w sprawie z odwołania Gminnej Spółdzielni 'Samopomoc Chłopska' w N. od decyzji wydanej w dniu 11 lutego 1997 r. z upoważnienia Burmistrza Miasta N. przez Kierownika Wydziału w Urzędzie Miejskim w N. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 1997 r. na posiedzeniu jawnym pytań prawnych pełnego składu SKO w (...

OPK 33/97 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1997-06-23

Naczelny Sąd Administracyjny z udziałem prokuratora Prokuratury Krajowej W. Skoniecznego w sprawie z odwołania Ireneusza K. od pisma Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Urzędu Miejskiego w O. , wzywającego do wniesienia opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 1997 r. na posiedzeniu jawnym pytań prawnych pełnego składu SKO w (...), zgłoszonych na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy ...

OPK 1/97 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1997-06-23

Naczelny Sąd Administracyjny z udziałem prokuratora Prokuratury Krajowej W. Skoniecznego w przedmiocie ustalenia opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w sprawach z odwołań: 1/ Haliny K. od decyzji Prezydenta Miasta O. , 2/ Joanny G. od decyzji Prezydenta Miasta O. , 3/ Krystyny G. od decyzji Wójta Gminy O. , 4/ Krystyny G. od decyzji Wójta Gminy O. , po rozpoznaniu w dniu 23 czerw...