Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III SA 823/88 - Postanowienie NSA z 1988-12-20

Skarga Henryka K. na decyzję Izby Skarbowej w B. w przedmiocie ustalenia wysokości karty podatkowej i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także