Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Po 3239/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1995-01-20

Ustalenie opłat partycypacyjnych uchwałą rady gminy związanych z uzyskaniem zezwolenia na użytkowanie obiektu wybudowanego bez zezwolenia stanowi wprowadzenie przepisów powszechnie obowiązujących na obszarze gminy bez delegacji ustawowej /art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie terytorialnym - Dz.U. nr 16 poz. 95 ze zm./.

SA/Gd 2949/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1995-06-06

Zasadą jest, że podejmowane przez organy samorządowe uchwały w ramach ustawy o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr 16 poz. 95 ze zm./ muszą zawierać sformułowania jasne, wyczerpujące, uniemożliwiające stosowanie niedopuszczalnego, sprzecznego z prawem luzu interpretacyjnego.

SA/Wr 2211/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-12-18

Sprawa ze skargi na uchwałę nr X/90/95 Rady Miejskiej w J. w przedmiocie opłaty administracyjnej