Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Bk 402/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-09-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w B. z 1 lutego 2000 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w B. z 27 grudnia 1999 r. (...) w sprawie wysokości opłaty administracyjnej

SA/Bk 407/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-09-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w B. z 1 lutego 2000 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w K. z 22 grudnia 1999 r. (...) w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej