Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FSK 131/05 - Wyrok NSA z 2006-01-03

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie określenia opłat sanacyjnych

II FSK 1118/14 - Wyrok NSA z 2015-04-16

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Finansów w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia opłaty legalizacyjnej

II FSK 3711/13 - Wyrok NSA z 2015-04-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie umorzenia opłaty legalizacyjnej w części

I GSK 1005/12 - Wyrok NSA z 2014-05-08

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. w przedmiocie opłaty paliwowej

II FZ 1494/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Bydgoszczy w przedmiocie opłaty kancelaryjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w T. nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania.

II FSK 1669/06 - Wyrok NSA z 2008-02-26

Skarga kasacyjna na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławczego w Ł. w przedmiocie opłaty targowej

FSK 1050/04 - Wyrok NSA z 2005-01-18

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w K. w przedmiocie określenia wysokości nie pobranego przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

II FSK 2871/11 - Wyrok NSA z 2013-11-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie umorzenia opłaty legalizacyjnej

II FSK 3853/14 - Wyrok NSA z 2016-01-19

Skargi kasacyjne Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze i Zgromadzenia Zielonogórskiego Związku Gmin z siedzibą w Zielonej Górze od wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. w sprawie ze skargi na uchwałę Zgromadzenia Zielonogórskiego Związku Gmin z siedzibą w Zielonej Górze nr III.5.2013 w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami kom...

II FSK 3189/13 - Wyrok NSA z 2016-01-19

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Głuchołazach w przedmiocie określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
1   Następne >   +2   5