Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

U 2/91 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1991-12-17

Przepis par. 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian /Dz.U. nr 42 poz. 245/:~ - jest niezgodny z przepisami art. 86 ust. 3 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska /Dz.U. nr 3 poz. 6 ze zm./~ - nie jest niezgodny z przepisami art. 6 i art. 81 ust. 1 Konstytucji RP.