Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Ke 232/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-11-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stanowiska wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym opłaty rocznej za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej za 2000 rok

I SA/Ke 235/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie opłaty za kartę pojazdu

I SA/Bd 482/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-09-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie opłaty targowej

I SA/Bd 483/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie opłaty targowej

I SA/Wr 2477/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

III SA/Po 1715/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K z dnia[...] roku nr [...] w przedmiocie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

III SA/Po 957/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-09-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty z tytułu opłaty skarbowej

III SA/Po 16/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty z tytułu opłaty skarbowej

I SA/Gl 1155/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie podatku od nieruchomości

I SA/Łd 1451/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
1   Następne >   +2   +5   8