Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Po 392/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie opłaty legalizacyjnej

II OZ 23/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-19

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II OZ 141/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-24

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie budowy zbiornika na nieczystości płynne posta...

II OZ 702/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-03

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w przedmiocie ściągnięcia nieuiszczonej opłaty kancelaryjnej za sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...], znak [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

II OZ 886/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-03

Skarga A. M., Z. M. i K. M. na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia na postanowienie nakładające obowiązek wykonania ekspertyzy stanu technicznego obiektu

II OSK 112/07 - Wyrok NSA z 2008-03-05

Skarga kasacyjna na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II OSK 114/07 - Wyrok NSA z 2008-03-05

Skarga kasacyjna na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 2181/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Finansów w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

II OZ 885/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-03

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gdańsku w sprawie ze skarg K. i S. C. oraz Stowarzyszenia (...) . na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w G. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie odroczenia rozbiórki obiektu

II SA/Po 479/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-10-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu w przedmiocie opłaty legalizacyjnej;
1   Następne >   +2   6