Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 64/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-18

Skarga kasacyjna na decyzję Wójta Gminy Postomino w przedmiocie nałożenia opłaty adiacenckiej

II SA/Bk 434/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-09-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Wr 318/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-07-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanego podziałem geodezyjnym nieruchomości

I OSK 1901/13 - Wyrok NSA z 2013-11-26

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na § 6 uchwały oraz pkt IX załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy nr XXXV/157/2012 w przedmiocie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Głuszycy

II SA/Po 566/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej;

I OSK 813/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-08

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

II SA/Lu 1055/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Po 943/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-11-13

skarg M. D. na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

IV SA/Po 211/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

IV SA/Po 543/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej
1   Następne >   +2   +5   +10   32