Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

I OZ 731/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Opolu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza N. nr [...] z dnia [...] w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

VIII SA/Wa 985/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie obciążenia opłatami za czynności geodezyjne i kartograficzne

VIII SA/Wa 983/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie obciążenia opłatami za czynności geodezyjne i kartograficzne