Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SA/Wa 2022/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie określenia opłaty produktowej za 2008 r.

IV SA/Wa 2023/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie określenia opłaty produktowej za 2012 r.

IV SA/Wa 2026/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie określenia opłaty produktowej za 2010 r.

II SA/Lu 736/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wymierzenia pieniężnej kary administracyjnej, w zakresie formalnoprawnej dopuszczalności skargi

II SA/Lu 817/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie żywopłotu

II SA/Łd 1218/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie opłaty stanowiącej różnicę pomiędzy opłatą należną a wynikającą z wykazu

II SA/Wr 288/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie wymierzenia opłaty za wprowadzanie ścieków do wód

IV SA/Wa 1946/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie wymierzenia kary administracyjnej

II SA/Kr 250/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie opłaty za czynności

II SA/Kr 843/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie opłaty za wydanie opinii
1   Następne >   +2   +5   8