Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Sz 500/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-08-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Złocieńcu w przedmiocie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę Złocieniec przedszkoli

II SA/Po 591/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-11-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wągrowcu w przedmiocie opłaty za dodatkową usługę świadczoną w przedszkolach publicznych

III SA/Lu 159/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-04-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Radzyń Podlaski w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole miejskie w Radzyniu Podlaskim

I SA 1582/01 - Wyrok NSA z 2001-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję Rady Miasta Ł. (...) w przedmiocie ustalenia opłat w przedszkolach publicznych i oddziałach żłobkowych

II SA/Lu 1008/00 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-12-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody L. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały (...) Rady Powiatu W. w sprawie utworzenia szkolnych schronisk młodzieżowych i nadania im statutów

II SA/Wr 932/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1997-10-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej B. w przedmiocie lokalizacji targowiska przy ul. K. w B.

I OZ 458/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-12

Zażalenie na zarządzenie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku , nr (...) w przedmiocie stypendium Rektora za wyniki w nauce

SA/Bk 1298/97 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1998-06-25

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ł. z 30 lipca 1997 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności części postanowień uchwały (...) Rady Miejskiej w Z. z 26 czerwca 1997 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę