Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SA/Wa 882/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty uiszczonej w postępowaniu o wpis na listę radców prawnych