Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja X

VIII SA/Wa 602/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie nakazania rejestracji odbiornika i ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych

II GSK 1631/13 - Wyrok NSA z 2014-12-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie nakazu rejestracji odbiorników telewizyjnych oraz ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych

II GSK 627/13 - Wyrok NSA z 2014-05-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie nakazu rejestracji odbiorników telewizyjnych oraz ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników

II GSK 208/14 - Wyrok NSA z 2015-03-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie nakazu rejestracji odbiorników telewizyjnych i ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych

II GSK 312/14 - Wyrok NSA z 2015-04-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie nakazu rejestracji odbiorników radiofonicznych oraz ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników radiofonicznych

VIII SA/Wa 712/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych

VI SA/Wa 444/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie rejestracji oraz ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych

VIII SA/Wa 718/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych i uchylenia decyzji w części dotyczącej nakazania ich rejestracji

II AZP 12/89 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1989-12-31

Skarga Izabeli R. na decyzję dyrektora Okręgu Poczty i Telekomunikacji w Ł. w przedmiocie wymiaru opłaty taryfowej za przyznanie abonamentu telefonicznego po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym dnia 13 września 1989 r. zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem IV SA 1104/88 do rozstrzygnięcia w trybie art. 391 Kpc:~

VI SA/Wa 2866/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie ustalenia opłaty za używanie 20 niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych
1   Następne >   2