Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

V SA 333/99 - Wyrok NSA z 1999-10-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia. 31 grudnia 1998 r. (...) w przedmiocie opłaty za wymianę karty stałego pobytu

III RN 86/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w W. w przedmiocie opłaty za wymianę karty stałego pobytu na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA w Warszawie , V SA 333/99