Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I OZ 727/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie przejęcia na rzecz Skarbu Państwa gospodarstwa rolnego za świadczenie emerytalne

I OZ 313/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-24

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi , Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji

I OZ 109/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-21

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi , nr [...] w ...