Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II OW 38/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania odwołania B. S. i J. S. od decyzji Starosty M. w sprawie ustalenia opłaty melioracyjnej