Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

VII SA/Wa 2009/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy umorzenia opłaty legalizacyjnej

I OSK 1736/07 - Wyrok NSA z 2008-11-18

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy wydania informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego

I OSK 1536/07 - Wyrok NSA z 2008-11-18

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy wydania informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego

II SA 2320/00 - Wyrok NSA z 2000-12-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w M. z 27 grudnia 1994 r. (...) w przedmiocie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych z udziałem mieszkańców

III SA/Kr 1043/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-12-10

Sprawa ze skargi A sp. z o.o. w W na czynność Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty za kartę pojazdu

III SA/Kr 1044/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-12-10

Sprawa ze skargi A sp. z o.o. w W na czynność Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty za kartę pojazdu

III SA/Kr 1041/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-12-06

Sprawa ze skargi A Sp. z o.o. w W na czynność Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty za kartę pojazdu