Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gd 771/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-10-28

Sprawa ze skargi K. D-W. na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II OSK 291/14 - Wyrok NSA z 2014-03-13

Skargi kasacyjne K. D. oraz Wojewody Pomorskiego od wyroku WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi K. D. na zarządzenie zastępcze Wojewody Pomorskiego nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II OSK 784/17 - Wyrok NSA z 2017-05-09

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi Gminy Miasta C. na zarządzenie zastępcze Wojewody P. nr ... w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Gd 861/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-12-01

Sprawa ze skargi Gminy Miasta C. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego