Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ordynacje wyborcze X

III SA/Lu 224/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-06-27

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie podziału gminy na okręgi wyborcze, określenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

I OSK 523/08 - Wyrok NSA z 2008-10-17

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie zmian w podziale gminy na stałe obwody głosowania

I OSK 1144/05 - Wyrok NSA z 2006-09-08

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie odmowy usunięcia napisów wyborczych z ogrodzenia nieruchomości

II SA/Ke 432/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-10-11

Sprawa ze skargi R. G. w B. na zarządzenie zastępcze Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie wygaśnięcia mandatu wójta

II SA/Po 350/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-09-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody W. w przedmiocie podziału gminy na okręgi wyborcze

II SA/Po 355/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-07-23

Sprawa ze skargi P. K. na czynność Prezydenta Miasta P. w przedmiocie należności pieniężnej przysługującej członkom komisji wyborczej