Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VII SA/Wa 1188/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-03

skarg M. L., K. K., P. K., J. Ł., K. G., A. K., A. J., S. K., W. K., B. S., U. S., J. S. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II SA/Lu 761/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia wznowionego postępowania w sprawie nakazania zaniechania robót budowlanych

II OZ 325/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-03

Skarga J. F. na decyzję M. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie umorzenia postępowania