Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Gliwicach X
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Gl 644/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zameldowania w kwestii wniosku Stowarzyszenia 'A' o dopuszczenie do udziału w postępowaniu