Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Organizacje społeczne X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Kr 1231/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 1103/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego

I OZ 1104/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-24

Skarga A.J., B.O., E.K., I.F., J.Z., L.Z., M.M., R.M., R.O., Z.B. na postanowienie SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania