Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Organizacje społeczne X
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

II FZ 798/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie dopuszczenia do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi na decyzję SKO w G. , nr [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2011 r.