Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 1131/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zasiłku stałego