Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Organizacje społeczne X
  • Skarżony
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

I SA 268/82 - Wyrok NSA z 1982-06-04

Skarga Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na decyzję Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie cofnięcia przydziału lokalu użytkowego i na podstawie art. 207 par. 1 i par. 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję Naczelnika Dzielnicy Warszawa

II SA/Łd 472/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1998-06-04

skargę w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały (...) Gminy Z. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale socjalne.