Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

II OZ 589/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej

II OZ 590/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] nr [...] w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przy...

II SA 848/81 - Postanowienie NSA z 1981-11-20

skargę Stanisława Sz. na rozstrzygnięcie Zarządu Głównego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w przedmiocie odmowy przyjęcia w poczet członków Związku.

U 10/88 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1988-12-31

1. Przepis par. 13 Statutu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację nadanego zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych /M.P. nr 23 poz. 171/ jest zgodny z przepisami art. 1 i art. 2 ust. 1 ustawy o szczególnych uprawnieniach kombatantów /Dz.U. nr 16 poz. 122/ w zakresie, który nie dotyczy orzekania o spełnianiu warunków wymaganych do uzyskania uprawnień przewidzianych w tej ustawie.~2. Przepisy par. 40 ust. 12 i par. 57 ust. 12 Statutu Związku Bojow...