Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 635 Kultura fizyczna, sport i turystyka X

II GSK 422/08 - Wyrok NSA z 2008-10-29

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Sportu w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu administracyjnym

I SA 176/99 - Wyrok NSA z 1999-05-11

skargę w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji własnej (...) o uznaniu statutu uchwalonego w dniu 7 lipca 1995 r. za zgodny z przepisami prawa.

II GSK 381/07 - Wyrok NSA z 2008-02-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji zezwalającej na ustanowienie i używanie odznaki organizacyjnej