Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Osoby niepełnosprawne X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II GSK 399/06 - Wyrok NSA z 2007-05-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uchylającej decyzję o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji przyznającej status zakładu pracy chronionej

II SA/Bd 283/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-06-09

Sprawa ze skargi spółki A na czynność Wojewody [...] w przedmiocie wpisu w rejestrze ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne

II GSK 349/08 - Wyrok NSA z 2008-10-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie uchylenia decyzji odmawiającej zmiany decyzji w przedmiocie przyznania statusu zakładu pracy chronionej

II SA/Bd 747/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-01-23

Sprawa ze skargi Firmy A Sp. z o.o. w C. na czynność Wojewody [...] w przedmiocie wpisu w rejestrze ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne

II GSK 825/09 - Wyrok NSA z 2010-09-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie stwierdzenia utraty statusu zakładu pracy chronionej

II GSK 1085/10 - Wyrok NSA z 2011-10-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie stwierdzenia utraty statusu zakładu pracy chronionej

VI SA/Wa 2276/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie stwierdzenia utraty statusu zakładu pracy chronionej

VI SA/Wa 906/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie stwierdzenia utraty statusu zakładu pracy chronionej

VI SA/Wa 2494/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie stwierdzenia utraty statusu zakładu pracy chronionej

III SA/Po 130/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-06-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie stwierdzenia utraty statusu zakładu pracy chronionej