Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Osoby niepełnosprawne X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Wr 4446/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000 r.

I SA/Wr 4447/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 r.

I SA/Wr 4448/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000 r.

I SA/Wr 4449/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 r.

II FSK 286/08 - Wyrok NSA z 2009-06-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie nadpłaty z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od marca 2004 r. do kwietnia 2006 r.

III SA/Wa 265/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie umorzenia zaległych wpłat za okres od stycznia 2007 r. do stycznia 2008 r. na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz rozłożenie na raty zaległych wpłat za okres od sierpnia 2007 r. do kwietnia 2008

I SA/Gd 19/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-03-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

I SA/Rz 732/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 200

I SA/Rz 731/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000 rok.

III SA/Wa 993/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty zapłaty zaległości z tytułu obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za poszczególne miesiące 2009, 2010, 2011, 2012 r.
1   Następne >   +2   5