Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Osoby niepełnosprawne X

II FSK 286/08 - Wyrok NSA z 2009-06-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie nadpłaty z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od marca 2004 r. do kwietnia 2006 r.

III SA/Wa 265/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie umorzenia zaległych wpłat za okres od stycznia 2007 r. do stycznia 2008 r. na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz rozłożenie na raty zaległych wpłat za okres od sierpnia 2007 r. do kwietnia 2008

III SA/Wa 2332/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za grudzień 2004 r. oraz marzec 2006 r.

III SA/Wa 3473/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych