Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Osoby niepełnosprawne X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

IV SA/Gl 448/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Ś. w przedmiocie stopnia niepełnosprawności

III SA/Lu 606/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-01-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności uchyla zaskarżone postanowienie.

II SA/Bd 282/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-11-07

Sprawa ze skargi Agnieszki Z. na orzeczenie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w B. w przedmiocie orzeczenia o niepełnosprawności

II SAB/Bd 12/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-07-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w N. w przedmiocie ustalenia stopnia niepełnosprawności

III SAB/Lu 19/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-02-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

II SA/Bd 709/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania środków z PFRON do likwidacji barier architektonicznych

III SA/Lu 271/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-10-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w L. w przedmiocie : uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

IV SA/Gl 491/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-04-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie [...] w przedmiocie stopnia niepełnosprawności

IV SA/Gl 778/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie [...] w przedmiocie stopnia niepełnosprawności w kwestii wniosku pełnomocnika M. S. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej

IV SA/Gl 868/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-04-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie [...] w przedmiocie stopnia niepełnosprawności
1   Następne >   +2   4