Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Osoby niepełnosprawne X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Rz 888/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-07-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie z jej skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie odmowy przyznania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych w budynku mieszkalnym