Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Osoby niepełnosprawne X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Ke 354/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-12-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wr 435/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-10-19

Sprawa ze skargi M. K. na pismo SKO we W. w przedmiocie zasady udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

II SA/Sz 1180/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-03-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Bd 1179/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Bd 1046/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie dofinansowania do pobytu osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym

I OZ 772/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społeczne...

IV SA/Wr 362/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

II SA/Sz 1122/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-12-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie.

III SA/Kr 1610/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-04-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I OSK 284/07 - Wyrok NSA z 2007-12-06

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie P. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   3