Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wr 435/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-10-19

Sprawa ze skargi M. K. na pismo SKO we W. w przedmiocie zasady udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

I OSK 284/07 - Wyrok NSA z 2007-12-06

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie P. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 667/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego