Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bd 1046/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie dofinansowania do pobytu osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym

II SA/Sz 1122/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-12-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie.