Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 1180/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-03-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wr 362/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

II SA/Bk 65/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Rz 1130/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umieszczenia w domu pomocy społecznej