Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SAB/Kr 86/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-09-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie wydania orzeczenia o niepełnosprawności

II SA/Bd 334/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dofinansowania ze środków PFRON