Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Po 644/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Pile w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Po 662/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Po 173/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-06-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego