Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wr 435/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-10-19

Sprawa ze skargi M. K. na pismo SKO we W. w przedmiocie zasady udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

IV SA/Wr 362/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności