Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Osoby niepełnosprawne X

IV SA/Wr 435/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-10-19

Sprawa ze skargi M. K. na pismo SKO we W. w przedmiocie zasady udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

II SA/Bd 1179/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Bd 1046/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie dofinansowania do pobytu osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym

II SA/Sz 667/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Ke 574/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-10-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Bk 65/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku pielęgnacyjnego

IV SA/Po 644/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Pile w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Bd 334/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dofinansowania ze środków PFRON

II SA/Rz 1130/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umieszczenia w domu pomocy społecznej

IV SA/Gl 707/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego
1   Następne >   2